IoT-Garage med MobilePeople og IBM


IoT-Garage er et samarbejde mellem dig som kunde og et særligt udvalgt team fra MobilePeople og IBM, der i et tæt samarbejde finder og udvikler enten effektiviseringer eller produktforbedringer. MobilePeople er eksperter indenfor løsninger hvor allerede foretagne investeringer bliver kommunikerende og dermed har løsningerne særlig fokus på at holde investeringerne nede.

Med tanke i retning af ”minimal viable product” sikrer vi sammen med IBM Clouds redskaber, at løsningerne kommer hurtigt i gang, og på baggrund af indsamlet data og viden løbende forbedres. Et garageforløb vil normalt strække sig fra to uger til to måneder, men kan også blive til et længerevarende samspil.

IoT seminar med MobilePeople
Hvis I er en stor eller mellemstor virksomhed, er et seminar med MobilePeople en god mulighed for at komme godt i gang med IoT. Mange penge spildes på en forkert indgang til IoT-verdenen. MobilePeoples løsninger tager udgangspunkt i fleksibilitet i forhold til valg af sensorer og i forhold til yderligere udvikling og skalering af løsningen. Et seminar vil typisk have følgende dagsorden:

  1. Formøde
  2. MobilePeople: Introduktion til IoT, inklusiv visning af eksempler som er relevante i forhold til virksomheden
  3. Kunden: Ønsker og tanker om IoT-løsninger
  4. MobilePeople: Kommentarer til kundens ønsker og tanker samt introduktion til IBM Cloud
  5. Begge parter: Samtale om muligheder og de næste trin

Henvendelse om en konkret case
Hvor meget ved I om IoT løsninger? Hvis I har et konkret spørgsmål om en løsning eller på en IoT-problemstilling, kan I kontakte Joy Mikkelsen på +45 4120 2784.
Vil I have mere hjælp kan I købe en dag, hvor vi kommer ud og inspirerer og eventuelt beskriver løsninger. I vil i løbet af dagen se hvordan IoT virker, og I vil efterfølgende have muligheder for at ”lege”med IoT-sensorer og vores gateway.

Er I en større virksomhed, som ønsker at afklare hvad virksomheden kan gøre for at effektivisere med IoT, eller I sælger produkter, hvor I mener IoT kan forbedre jeres produkt, kan et innovationsforløb i en ”IoT-Garage” anbefales.