Udfordring


Arctic Systems kom med følgende udfordring: Vi skal have udviklet en intelligent rottefælde. Den eksplosive vækst i rottebestanden skaber et behov for at se på problemet fra en ny vinkel, men vi har ikke nok viden om rotters adfærd. Arctic Systems havde følgende krav til løsningen, som blev til et samarbejde med både MobilePeople og IBM Garage:

  • Skal fungere med eksisterende fælder
  • Giftfri løsning som den første på markedet
  • Planlægning af rottefængerens dagligdag
  • Besked, når fælden klapper
  • Optimering af rapportering til myndighederne
  • Mindske driftsomkostningerne

Løsning


Løsningen blev et device, der passer til eksisterende fælder, og en Smart City App til monitorering af fælder samt rapportering af data og fangst.

Værdi


Med Ratmo opnår Arctic Systems en besparelse på udgifterne til rottebekæmpelse ved først og fremmest at benytte eksisterende fælder.


Rottefængeren får besked via app, når en fælde er klappet og skal tømmes og klargøres igen. Rottefængernes hverdag optimeres, da der ikke bruges unødig tid på at besøge tomme fælder.


Løsningen indsamler data om rotters adfærd, fra hvornår de går i fælderne, hvilken madding virker bedst og tidspunkt for fangst. Billedidentifikation af gnaver er mulig ved brug af IBM Watson visual recognition direkte via app’en. Al data samles ét sted for optimering af rapportering til myndigheder.


Alle informationer lagres og bearbejdes via IBM Machine Learning så Arctic Systems over tid får større indsigt i rotters adfærdsmønstre, og vi derved kan blive endnu klogere på rotter og deres adfærd i bekæmpelsen fremadrettet.


Har du spørgsmål?


Ring på telefon nr. 7013 1370 eller skriv til os og hør mere om vores løsninger, priser og erfaringer med IoT og apps.